proPOLIS

ProPOLIS to akcja społeczno-artystyczna przeprowadzona na zaproszenie Living Space Theatre w ramach III Festiwalu Siódme Poty Teatru w Kluczborku. Celem projektu było wprowadzenie refleksji nad metodami tworzenia wspólnotowości. Koncentrowaliśmy się na ukazaniu siły dobrych intencji, współpracy, życzliwości jako niezbędnych narzędzi do integracji społecznej oraz podtrzymywania stosunków międzyludzkich.

Polis – słowo to przyjęło się tłumaczyć jako „miasto-państwo”. Nazwa propolis pochodzi od greckich słów pro (przed) i polis (miasto) oznaczający „zewnętrzny mur ochraniający miasto”. Propolis, zwany też kitem pszczelim, jest potrzebny pszczołom do wyściełania wnętrza ula, dzięki czemu jego konstrukcja zostaje uszczelniona i wzmocniona. Ma właściwości ochronne, regeneracyjne, uzdrawiające.

W ramach akcji przeprowadziłyśmy warsztaty z mieszkańcami Kluczborka oraz z wychowankami świetlicy terapeutyczno-wychowawczej Parasol, podczas których rozmawialiśmy o tworzeniu wspólnotowości i ważnych dla wspólnoty wartościach. Efektem warsztatów było stworzenie wspólnej instalacji, będącej metaforą konstrukcji rzeczywistości społecznej – czyli ogródka społecznego (dla ludzi i pszczół). W naszych działaniach pomagały nam wolontariuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku oraz wolontariusze z Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku.

prezentacja proPolis