SOURCE

SOURCE Kolektyw to projekt artystyczny, który łączy praktyki sztuki współczesnej z programowaniem aplikacji mobilnych. Głównym celem naszego kolektywu jest tworzenie oprogramowania edukacyjnego, zgodnie z twierdzeniem Netrice Gaskins „technologies are not mere tools that we use, but active forces in the world”. W naszych projektach ważne jest wspieranie  krytycznego i twórczego myślenia poprzez pobudzanie empatii środowiskowej, egalitarne podejście do sztuki współczesnej oraz fascynację obcowaniem z innymi żywymi organizmami.

Kolektyw został założony w 2019 roku w Mysłowicach przez programistkę Kasię Szymanek i artystkę Agatę Szymanek. Kasia Szymanek ukończyła studia magisterskie na Politechnice Śląskiej na interdyscyplinarnym Macro-kierunku, który uczy umiejętności w najbardziej pożądanych dyscyplinach inżynierskich, m.in. w obszarach robotyki, elektroniki i informatyki ze specjalizacją tworzenia oprogramowania. Doświadczenie zdobywała jako Backend developer w polskich firmach tworzących mikroserwisy do integracji i utrzymania danych z wykorzystaniem open-source. Obecnie współpracuje ze start-upem robotycznym z siedzibą w Oslo, rozwijając aplikację sterującą dla robotów autonomicznych w technologii Flutter. Agata Szymanek zajmuje się malarstwem, kolażem i sztuką konceptualną. W 2019 obroniła doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artystka niedawno rozpoczęła studia w The New Center for Research and Practice, postakademickiej platformie edukacyjnej z siedzibą w Seattle. Jest autorką publikacji Ćwiczenia duchowe, stworzonej dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców.