Vampy

Wampirzyca piekielna to głębinowy głowonóg przebywający w afotycznych głębokościach mezopelagicznej i batypelagicznej toni rozciągających się od 600 do 3000 m. W tej warstwie wód oceanicznych panuje idealna ciemność i bardzo wysokie ciśnienie. Wampirzyca zamieszkuje strefę minimalnego tlenu, co jest wyjątkowe dla złożonych organizmów. Jej stosunkowo niewielkie ciało osiągające ok 13 cm przypomina meduzę. Dzięki rozproszonym fotoforom jej skóra staje się ekranem transmitującym barwny przekaz kierowany głównie do osobników tego samego gatunku. Dialog z innymi osobnikami jest również prowadzony przez wypuszczaną przez wampirzycę chmurę sepii. Wampirzyca nie poprzestaje na kopiowaniu kształtu własnego ciała, aby oszukać drapieżnika i przed nim uciec, jak robią to inne gatunki. Jej komunikat jest bardziej rozbudowany. Osiem połączonych błoną ramion wampirzycy służy nie tylko do lokomocji, ale również do kształtowania chmury sepii, która staje się efemerycznym medium i przestrzenią na proces twórczy. W tym akcie, podążając za Vilem’em Flusser’em „Vampyrotheuthis transforms himself into an emitting surface and abstracts himself from the message”. Wykorzystując analizę wampirzycy piekielnej, przedstawionej jako antyteza człowieczeństwa w dziele Flusser’a, chciałybyśmy zaproponować projekt, który przyjmie formę narzędzia umożliwiającego poznanie tekstu „Vampyroteutis infernalis” i refleksję nad wampirzycą piekielną.

Koncepcja aplikacji mobilnej, działa podobnie jak tamagotchi i wykonywane dzięki niej działania opierają się na opiece oraz próbie komunikacji z wirtualną wampirzycą piekielną. Aplikacja zostanie wykonana na platformy Android oraz iOS, za pomocą Flutter’a – googlowego framework’u cross-platformowego, który pozwala na stworzenie jednego kodu źródłowego działającego zarówno na urządzeniach mobilnych jak i desktopowych. Dodatkowym zamysłem jest wykorzystanie telefonu jako beacon’a, dzięki czemu będące w pobliżu telefony posiadające aplikacje „Vampy” będą w stanie wysyłać między sobą komunikaty za pomocą bluetooth’a.