Warsztaty Równowagi

W swoim artykule z 2020 r. Bruno Latour zadaje pytanie: „Jakie środki zaradcze jesteś w stanie sobie wyobrazić, żebyśmy nie wracali do modelu produkcji sprzed kryzysu?”. Tak postawione pytanie to równocześnie prośba o zatrzymanie się i zastanowienie nad nowymi strategiami, które możemy zastosować, aby nie powtarzać tych samych błędów i nie znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy teraz – uwięzieni od jednego kryzysu do drugiego, walcząc z problemem, dopiero wtedy, gdy już czujemy jego konsekwencje. Pierwszym małym krokiem do zmiany naszego nastawienia jest znalezienie molekuł Równowagi, które wciąż są w nas. Następnie powinniśmy skoncentrować się na nich i pozwolić im urosnąć w naszych ciałach, skąd powędrują dalej i wpłyną na nasz stosunek do innych, do środowiska, na warunki życia i pracy.

Warsztaty Równowagi zostały przeprowadzone wspólnie z Galerią BWA w Katowicach.