Rury

Razem z Michaelem Reindersem mieliśmy okazję przygotować warsztat „Rury” w Niehler Freiheit w Kolonii. Podczas tego warsztatu korzystaliśmy z zina z zagadkami, który powstał, aby pomagać w rozwijaniu myślenia o rurach, połączeniach, infrastrukturze i przepływie zasobów. Podczas warsztatów zastanawialiśmy się nad naszym podejściem do hiperobiektu, jakim jest połączony system rur, który może odzwierciedlać strukturę naszych ludzkich połączeń.

Wiele obiektów infrastruktury Niehler Freiheit, zostało zbudowanych z materiałów pochodzących z recyklingu, w klimacie DIY. W przestrzeni widać bardzo dużo wystających rur i połączeń między nimi, co sprawia, że jest to idealne miejsce do dyskusji na temat estetyki i aspektów związanych z widocznością rur.

Podczas warsztatu mogłyśmy również zaangażować nasze zmysły, słuchając rur, tworząc dźwięki i wyczuwając wibracje, aby ostatecznie stworzyć coś na kształt human-pipe machine.